تعویض تابلوی صلوات خاصه امام مهربانی ها

       به گزارش روابط عمومی دانشکده همزمان با دهه کرامت و شب تولد امام مهربانیها ،امام علی بن موسی الرضا علیه السلام ، تابلوی صلوات خاصه سردرب دانشکده تعویض شد.