آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 23 شهریور 1396 05:54
نوشته شده توسط محمودیان بازدید: 303
 
   

 

   
   

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97‏‏-96 مصوب  جلسه 841 مورخ 11‏‏/3‏‏/96 شورای آموزشی دانشگاه


 

نیمسال

مدت آموزش

آغاز و پایان آموزشی

حذف و اضافه

حذف اضطراری

مدت و تاریخ امتحانات

تعطیلات بین دو نیمسال

نیمسال اول

17 هفته

ازتاریخ شنبه مورخ 25‏‏/6‏‏/96

لغایت چهارشنبه 20‏‏/10‏‏/96

دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی

تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی

از تاریخ سه شنبه

26‏‏/10‏‏/96لغایت

دوشنبه9‏‏/11‏‏/96

6روز ازتاریخ 10‏‏/11‏‏/96لغایت

15‏‏/11‏‏/96

نیمسال دوم

17 هفته

از تاریخ دوشنبه

16‏‏/11‏‏/96لغایت

یکشنبه27‏‏/3‏‏/97

دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی

تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی

از تاریخ

شنبه2‏‏/4‏‏/97

لغایت شنبه14‏‏/4‏‏/97

ازتاریخ

14‏‏/4‏‏/97 تا شروع

سال تحصیلی 98‏‏-97

انتخاب واحد: نیمسال اول از   16‏/6‏/96   لغایت24‏/6‏/96                     نیمسال دوم : از   7‏/11‏/96    لغایت 15‏/11‏/96