معرفی مقطع کارشناسی ارشد بینایی سنجی

 

کارشناسی ارشد بینایی سنجی، اولین مقطع تحصیلی پس از کارشناسی می باشد و هدف از ایجاد آن تربیت افرادی لایق، متعهد و کارآ می باشد که بتوانند بر مبانی علوم اپتومتری و بینایی و روش های پیشرفته تحقیق در علوم احاطه بیشتری یافته و  به خوبی به تعلیم این رشته بپردازند و از مقالات علمی و پژوهشی علوم اپتومتری و بینایی و علوم وابسته، جهت پیشبرد مرزهای دانش و کمک به ایجاد روح علمی در جامعه استفاده نمایند. دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد بینایی سنجی، علاوه بر انجام وظایف کارشناسی اپتومتری، قادر به انجام کارهای زیر می باشند:

 

  • تدریس و تحقیق در زمینه های مختلف اپتومتری و علوم بینایی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
  • حل مشکلات مربوط به درمان های اپتومتری با ارائه و اجرای طرح های عملی
  • کمک به امر برنامه ریزی در مؤسسات و مراکز درمانی و بهداشتی
  • آموزش و سرپرستی دانشجویان دوره کارشناسی و اجراء برنامه های آموزشی و تحقیقاتی
  • تشخیص و اصلاح آنومالی های دید دوچشمی، از جمله انحرافات آشکار و غیر آشکار، آمبلیوپی با تجویز عدسی های مناسب، درمان اورتاپتیکس و ...
  • تجویز و ساخت انواع عدسی های چشمی و تماسی، تلسکوپی و انجام پروژه های تحقیقاتی در این زمینه
  • تشخیص بیماری های مؤثر بر سیستم بینایی و ارجاع بیماران به مراکز درمانی ذیربط
  • انجام کمکهای اولیه غیر جراحی اورژانس های چشمی، تا رسیدن بیمار به مراکز ذیربط