واحد تربيت بدني

واحد تربيت بدني

واحد تربیت بدنی

رابطین واحد: آقای عقیل بزدی (دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی)، خانم ملیکا رجب زاده (دانشجوی کارشناسی  بینایی سنجی)

مسئولیت ها: اطلاع رسانی برگزاری مسابقات ورزشی دانشگاهی و المپیاد های ورزشی، ثبت نام دانشجویان داوطلب شرکت در مسابقات ورزشی، گروه بندی و آماده سازی تیم های ورزشی و معرفی آنها به واحد تربیت بدنی دانشگاه جهت مسابقات، نظارت بر وضعیت تمرینات ورزشی تیم های دانشکده.

(لازم به ذکر است که در حال حاضر دانشکده دارای دو تیم والیبال، دو تیم فوتسال و یک تیم بسکتبال دانشجویی در گروه آقایان می باشد)