برنامه عملیاتی روابط عمومی

 

بر طبق بیانات مقام معظم رهبري در مورد اهمیت اطلاع رسانی،خبررسانی و جایگاه روابط عمومی ها که فرمودند:

جای خالی روابط عمومی ها باید روشن شود روابط عمومی ها می توانند فعالیت نهاد ها را ارزیابی و منعکس کنند و مشخص کننده روش ها و نقص های دستگاه مربوطه خود باشند


ما می کوشیم که اینگونه عمل کنیم:

         "بررسى و برنامه‏ ريزى با هدف دستيابى به روش‏هاى علمى جهت تداوم ارتباط دوسويه بين مسئولان و كاركنان دانشکده با دانشگاه و ساير اقشار جامعه"


برنامه عملیاتی سال 95