روابط عمومی

ا


مسئول روابط عمومی

صفیه صادقیان روشنایی  
 
تحصیلات:
Teaching English

پست الکترونيک:
   SadeghianS1[at]mums.ac.ir   
 

شماره تماس:
051-38846724
داخلی 260

شماره فکس:
051-38846724