راهنماي مجلات نمايه شده در ISI

 

دانشكده پيراپزشكي >   
 
 
 
راهنماي مجلات نمايه شده در  ISI Web of Science
 
 انستيتو اطلاعات علمي يا (Institute for Scientific Information (ISIتوسط يوجين گارفيلد در سال 1960م. و با هدف گردآوری چکيده مقاله‌های علمی منتشر شده در مجله‌های بين‌المللی راه‌اندازی شد. اين
 
مؤسسه بعدها توسط شرکت تامسون خريداری شد و اکنون نام آن تامسون علمی (Thomson Scientific) است. آنچه كه به طور متداول تحت عنوان ISI از آن نام برده مي‌شود دو محصول مهم اين مؤسسه به
 
نام‌هاي ISI Web of Knowledge و  Web of Science است كه در زير به آنها اشاره مي‌شود.
 
ISI Web of Knowledge شامل 22000 مجله، 23 ميليون پتنت، 192000 مقالات ارايه شده در كنفرانس‌ها، 5500 وب‌سايت، 5000 كتاب و 2 ميليون ساختار شيميايي است كه اين محصول Web of Science را نيز
شامل مي‌شود.  WOS دسترسي به مقالات در حوزه‌هاي علوم، علوم اجتماعي، علوم انساني و هنر را از طريق 3 نمايه زير فراهم مي‌كند:
 
1) نمايه توسعه يافته ارجاعات علوم (Science Citation Index Expanded; SCIE): شامل 7565 مجله در رشته‌هاي مختلف حوزه علوم محض (فيزيك، شيمي، رياضي، زيست‌شناسي زمين‌شناسي، پزشكي،
داروسازي، مهندسي، كشاورزي و ...) كه در حقيقت اين نمايه، نمايه توسعه يافته SCI است.
 
2) نمايه ارجاعات علوم اجتماعي (Social Science Citation Index; SSCI): شامل 2306 مجله در رشته‌هاي مختلف حوزه علوم اجتماعي (تجارت، اقتصاد، ارتباطات، آموزش، تحقيقات، جغرافي، تاريخ، حقوق،
سياست، مديريت، روانشناسي،، حمل و نقل و ...)
 
3) نمايه ارجاعات علوم انساني و هنر (Art and Humanities Sciences Citation Index; A&HSCI): شامل 1243 مجله در رشته‌هاي مختلف علوم انساني و هنر (ادبيات، زبان، شعر، موسيقي، فلسفه، دين، هنر،
معماري، تآتر و ...)
 
 بنابراين براي تعيين نمايه شدن يك مقاله يا مجله در ISI، لازم است نمايه‌هاي ISI Web of Knowledgeو يا Web of Science مورد جستجو قرار گيرند. براي آگاهي از آخرين فهرست مجلات نمايه شده در هر يك از
 
نمايه‌هاي WOS به پيوندهاي زير مراجعه كنيد. 

 

نشريات ايرانی نمايه شده در پايگاه بين المللی ISI

 

  

1)  فهرست حاضر معرف 66 عنوان نشریه ایرانی از 17001 عنوان نشریه موجود در فـهــرسـت اصـلی نشریـات (Master Journal List) موسسه بین المللی ISI به نشانی اینترنتی www.isinet.com می باشد.

2)  عنوان نشریاتی که دارای نشان PDF هستند، در بخش (Web of Knowledge) پایگاه ISI نیز حضور داشته و شاخص تاثیر
 (Impact Factor) و شاخص آنی (Immediacy Index) آن ها محاسبه و ارائه شده است.

3)  نشـریات مذکور در "پايگاه اطلاعات علمـی جهـاد دانشـگاهی" (www.SID.ir) با متن کامل نمایه شده اند.

  

1. APPLIED ENTOMOLOGY AND PHYTOPATHOLOGY

Annual

ISSN: 1026-5007

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX

1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1. Zoological Record


2.  ARCHIVES OF IRANIAN MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1029-2977

ACAD MEDICAL SCIENCES I R IRAN, PO BOX 19395-5655, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded


3.  ARCHIVES OF RAZI INSTITUTE

Quarterly

ISSN: 0365-3439

RAZI VACCINE & SERUM RES INST, PO BOX 31975 148, KARAJ, IRAN, 00000

1.      Zoological Record


4. AVICENNA JOURNAL OF MEDICAL BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1561-4921

AVICENNA RES INST, NO 2 & 3, SHABO ALLEY, ST NO 18, VELENJAK AVE, YEMEN ST, SHAHEED CHAMRAN EXPWY, TEHRAN, IRAN, 19857-43413


5. BANACH JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS

Semiannual

ISSN: 1735-8787

BANACH MATHEMATICAL RESEARCH GROUP, PO BOX 1113, MASHHAD, IRAN, 91775

1.    Science Citation Index Expanded

2.    Current Contents - Physical, Chemical & Earth Sciences


6. BULLETIN OF THE IRANIAN MATHEMATICAL SOCIETY

Semiannual

ISSN: 1735-8515

IRANIAN MATHEMATICAL SOC, PO BOX 13145-418, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded


7. CASPIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: ****-****

UNIV GUILAN, FAC NATURAL RESOURCES, SOMEHE SARA, GUILAN, IRAN, 1144

1.      Zoological Record


8. CELL JOURNAL (YAKHTEH)

Quarterly

ISSN:2228-5806

ROYAN INST, PO BOX 19395-4644, TEHRAN, IRAN, 00000
Coverage

  1. Science Citation Index Expanded


9. DARU JOURNAL OF FACULTY OF PHARMACY

Quarterly

ISSN: 1560-8115

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews


10. JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 2008-4668

ISLAMIC AZAD UNIV, AGRICULTURAL FAC, PO BOX 38135-567, ARAK, IRAN


11. HEPATITIS MONTHLY

Quarterly

ISSN: 1735-143X

BAQIYATALLAH RESEARCH CENTER, GASTROENTEROLOGY & LIVER DISEASES, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded


12. IFRO NEWSLETTER

Irregular

ISSN: ****-****

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record


13INTERNATIONAL JOURNAL OF AQUATIC SCIENCE

Annual

ISSN: 2008-8019

DR ALIREZA ASEM, ANIMAL BIOSYSTEMATIC PROTECTORS URMIA LAKE NATL PARK SOC-NGO, URMIA, IRAN

1.      Zoological Record


14. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTEMIA BIOLOGY

Annual

ISSN: 2228-754X

DR ALIREZA ASEM, ANIMAL BIOSYSTEMATIC PROTECTORS URMIA LAKE NATL PARK SOC-NGO, URMIA, IRAN

1.      Zoological Record


15INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-0522

IRAN UNIV SCI & TECHNOL, COLL CIVIL ENG, PO BOX 16765-163, NARMAK, IRAN, TEHRAN, 16844

1.      Science Citation Index Expanded


16. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-6865

UNIV TEHRAN, GRADUATE FAC ENV, NO 20 GHODS ST, ENGHELAB AVE, PO BOX 14155-6135, TEHRAN,IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record


17. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1472

CTR ENVIRONMENT & ENERGY RESEARCH & STUDIES, IAU, GRADUATE SCH ENVIRONMENT & ENERGY, SCIENCE & RESEARCH CAMPUS, PO BOX 14515-775, TEHRAN, IRAN, 00000

  1. Science Citation Index Expanded


18. INTERNATIONAL JOURNAL OF FERTILITY & STERILITY

Quarterly

ISSN: 2008-076X

ROYAN INST, PO BOX 16635-148, TEHRAN, IRAN

1.      Science Citation Index Expanded


19. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLANT PRODUCTION

Quarterly

ISSN: 1735-6814

GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, GORGAN UNIV AGRICULTURAL SCIENCES & NATURAL RESOURCES, JOURNAL OFFICE, VICE-PRESIDENCY RESEARCH, GORGAN, IRAN, 49138-15739

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews


20. IRANIAN BIOMEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1028-852X

PASTEUR INST IRAN, PASTEUR AVE, TEHRAN, IRAN, 13164

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews


21. IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY ASTHMA AND IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1502

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 


22. IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL BIOSYSTEMATICS

Annual

ISSN: 1735-434X

FERDOWSI UNIV, DR JAMSHID DARVISH, DEPT BIOL, FAC SCIENCES, MASHHAD, IRAN, 00000

1.      Zoological Record


23. IRANIAN JOURNAL OF ARTHROPOD-BORNE DISEASES

Semiannual

ISSN: 1735-7179

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

3.      BIOSIS Previews

 

24. IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES

Quarterly

ISSN: 2008-3866

MASHHAD UNIV MED SCIENCES, VICE-CHANCELLOR FOR RES CTR OFF IJBMS, DANESHGAH ST, PO BOX 9138813944 - 445, MASHHAD, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 


25. IRANIAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1728-3043

NATL RESEARCH CTR GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY, PO BOX 14965-161, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews


 

26. IRANIAN JOURNAL OF BOTANY

Semiannual

ISSN: 1029-788X

RES INST FORESTS & RANGELANDS, IRAN, PO BOX 13185-116, PEYKANSHAHR ENTRANCE, TEHRAN, KARAJ FREEWAY, 5TH KM, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

 


27. IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING- INTERNATIONAL ENGLISH EDITION 

Quarterly

ISSN: 1021-9986

JIHAD DANESHGAHI, PO BOX 13145-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded


28. IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE & ENGINEERING

Quarterly

ISSN: 1735-1979

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 


29. IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES

Semiannual

ISSN: 1562-2916

IRANIAN FISHERIES RESEARCH ORGANIZATION, NO 297 W FATEMI AVE, P O BOX 14155-6116, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 


30. IRANIAN JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS

Tri-annual

ISSN: 1735-0654

UNIV SISTAN & BALUCHISTAN, PO BOX 98135-987, ZAHEDDAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 


31. JOURNAL OF IMMUNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-1383

SHIRAZ INST CANCER RES, SHIRAZ UNIV MED SCI, IRANIAN SOC IMMUNOL & ALLERGY, PO BOX 71345-3119, SHIRAZ, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 


32. IRANIAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES

Bimonthly

ISSN: 1735-8582

IRANIAN SOC NEPHROLGY, APT 12, NO 63, SHAHEED TOUSI ST, DR GHARIB ST, KESHAVARZ BLVD, TEHRAN, IRAN, 1419783311

  1. Science Citation Index Expanded


33. IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-4153

IRANIAN SOC OPHTHALMOLOGY, NORTH KARGAR AVE, 2ND FLR, NO 4, HOMA ALLEY, TEHRAN, IRAN, 1418654743

  1. Science Citation Index Expanded


34. IRANIAN JOURNAL OF PARASITOLOGY

Quarterly

ISSN: 1735-7020

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 


35. IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS

Quarterly

ISSN: 2008-2142

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 


36. IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1735-0328

SHAHEED BEHESHTI UNIV, SCH PHARMACY, NO 10 SHAMS ALLEY, VALI-E ASR ST, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews

 


37. IRANIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY

Quarterly

ISSN: 0006-2774

IRANIAN PHYTOPATHOLOGICAL SOC, PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST P O BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews

 


38. IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

Quarterly

ISSN: 0304-4556

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

2.   Social Sciences Citation Index


39. IRANIAN JOURNAL OF RADIATION RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-4554

IJRR-IRANIAN JOURNAL RADIATION RES, NO 29, 4TH FL, CHAMRAN MEDICAL BLDG, PARVANEH ST, ALE-AHMAD HWY, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 


40.  IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY 

Quarterly

ISSN: 1735-1065

IRANIAN SCIENTIFIC SOCIETY MEDICAL ENTOMOLOGY, SCHOOL PUBLIC HEALTH & INST HEALTH RESEARCH, TEHRAN UNIV MEDICAL SCIENCES,P O BOX 6446-14155, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 


41. IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE

Quarterly

ISSN: 1680-6433

SHAHID SADOUGHI UNIV MEDICAL SCIENCES YAZD, RESEARCH & CLINICAL CENTER FOR INFERTILITY, PO BOX 89195-999, YAZD, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 


42. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE

Irregular

ISSN: 1028-6276

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

3.      BIOSIS Previews


43. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 2228-6160

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344

1.      Science Citation Index Expanded


44. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 2228-6179

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344

1.      Science Citation Index Expanded


45. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING

Semiannual

ISSN: 2228-6187

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71344

1.      Science Citation Index Expanded


46. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH

Quarterly

ISSN: 1728-1997

SHIRAZ UNIV, SHIRAZ UNIV, SHIRAZ, IRAN, 71454

1.      Science Citation Index Expanded

2.      Zoological Record

 


47. IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY

Semiannual

ISSN: 2008-465X

FERDOWSI UNIV MASHHAD, FAC VET MED, PO BOX 9177948974-1793, MASHHAD, IRAN


48. IRANIAN POLYMER JOURNAL

Monthly

ISSN: 1026-1265

POLYMER RESEARCH CENTER IRAN, PO BOX 14185-515, TEHRAN, IRAN

1.      Science Citation Index Expanded

 


49. IRANIAN RED CRESCENT MEDICAL JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1561-4395

IRANIAN RES CRESCENT SOC, PO BOX 2330, DUBAI, U ARAB EMIRATES, 00000

1.      Science Citation Index Expanded

 


50. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Quarterly

ISSN: 1680-7073

TARBIAT MODARES UNIV, FAC AGRICULTURE, PO BOX 14115-336, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded


51. JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF IRAN

Semiannual

ISSN: 0259-9996

ENTOMOLOGICAL SOC IRAN, P O BOX 339, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews


52. JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES

Bimonthly

ISSN: 1735-1995

ISFAHAN UNIV MED SCIENCES, HEZARJERIB AVE, PO BOX 81745-319, ISFAHAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded


53. JOURNAL OF SCIENCE UNIVERSITY OF TEHRAN

Annual

ISSN: 1016-1058

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record


54. JOURNAL OF SCIENCES-ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Quarterly

ISSN: 1016-1104

UNIV TEHRAN, ENGHELAB AVE, PO BOX 13145-478, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record

2.      BIOSIS Previews


55. JOURNAL OF THE IRANIAN CHEMICAL SOCIETY

Quarterly

ISSN: 1735-207X

IRANIAN CHEMICAL SOC, NO 7, MARAGHEH ST, OSTAD NEJATOLLAHI AVE, PO BOX 15875-1169, TEHRAN, IRAN,00000

1.      Science Citation Index Expanded


56. JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY

Quarterly

ISSN: 2008-3645

AHVAZ JUNDISHAPUR UNIV MED SCI, PO BOX 6357-33118, AHVAZ, IRAN

1.      Science Citation Index Expanded

2.      BIOSIS Previews


57. PERSIAN JOURNAL OF ACAROLOGY

Semiannual

ISSN: 2251-8169

ACAROLOGICAL SOCIETY IRAN, UNIV TEHRAN, COLL AGRICULTURE, DEPT PLANT PROTECTION, PO BOX 4111, KARAJ, IRAN, 31587-77871

1.      Zoological Record

58. PODOCES

Semiannual

ISSN: 1735-6725

WESCA WILDLIFE NETWORK & BIRD CONSERVATION SOC IRAN, C/O ABOLGHASEM KHALEGHIZADH, PO BOX 1336, KARAJ, IRAN, 31585

1.      Zoological Record


59. PROGRESS IN BIOLOGICAL SCIENCES

Semiannual

ISSN: 2228-7833

UNIV TEHRAN, COLL SCI, PO BOX 14155-6455, TEHRAN, IRAN, 1417-614411

1.      Zoological Record


60. ROSTANIHA

Semiannual

ISSN: 1608-4306

PLANT PESTS & DISEASES RESEARCH INST, CHAMRAN PARK WAY, TABNAK AVE. NO: 1-2, P. O. BOX 1454, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      BIOSIS Previews


61. SCIENTIA IRANICA

Bimonthly

ISSN: 1026-3098

ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE

1.      Science Citation Index Expanded


62. ULUM-I ZAMIN

Quarterly

ISSN: 1023-742.

GEOLOGICAL SURVEY IRAN, AZADI SQ MERAJ ST, PO BOX 13185-1494, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Zoological Record


63. UROLOGY JOURNAL

Quarterly

ISSN: 1735-1308

UROL & NEPHROL RES CTR-UNRC, NO 44, 9TH BOUSTAN ST, PASADARAN AVE, TEHRAN, IRAN, 00000

1.      Science Citation Index Expanded


64. VETERINARY RESEARCH FORUM

Quarterly

ISSN: 2008-8140

URMIA UNIV, FAC VET MED, URMIA, IRAN, 57153-1177


65. WILDLIFE MIDDLE EAST NEWS

Tri-annual

ISSN: 1990-8237

WILDLIFE MIDDLE EAST, C/O DECLAN O DONOVAN, WADI AL SAFA WILDLIFE CENTRE, PO BOX 1143, KARAJ, IRAN, 31585

1.      Zoological Record


66. YAKHTEH