خدمات امکانات و منابع كتابخانه

معرفی خدمات ، امکانات و منابع کتابخانه

 خدمات : 

خدمات کتابخانه در سه حوزه تعریف می شود: خدمات منابع چاپی، خدمات اطلاع رسانی ، خدمات آموزشی


 • خدمات منابع چاپی: شامل انتخاب ،گردآوری و سازماندهی کلیه منابع چاپی مورد نیاز مراجعین با هدف بهترین و مجهزترین کتابخانه علوم پیراپزشکی در شمال شرق کشور می باشد. که در حال حاضر با توجه به عمومیت مقاطع کارشناسی غنای کتب فارسی این حوزه شاید بتوان گفت بهترین کتابخانه در سطح منطقه به شمار می آید. امانت و کپی و اسکن از منابع مرجع و مجلات و کتب از دیگر خدمات این حوزه است . 
 • خدمات اطلاع رسانی: به دلیل محدودیت مکانی خدمات اطلاع رسانی در خود مجموعه کتابخانه به صورت مشترک به ارائه این خدمات از جمله جستجوی کتب از نرم افزار کتابخانه و سایر کتابخانه های سطح شهر و کشور، جستجوی مقالات از بانکهای اطلاعاتی ، اشاعه اطلاعات گزیده جاری مجلات و کتب ، مشاوره کتاب ، مشاوره موضوعی پایان نامه و مقاله ، اطلاع رسانی رفرنسهای کارشناسی ارشد و کتب زبان انگلیسی ، ... میپردازد.
 • خدمات آموزشی: شامل برگزاری کارگاه های آموزش بانکهای اطلاعاتی پابمد و پایگاه های اطلاعاتی مقالات فارسی ، آموزش موردی دستیابی به منابع الکترونیک و چاپی، آموزش نرم افزار مدیریت مراجع اندنوت ، آموزش شیوه های مطالعه ، آموزش انتخاب موضوع پایان نامه و مقاله با کمک سرعنوان ها ی موضوعی پزشکی 

خدمات عمومی شامل کپی ، اسکن ، پرینت ، ایمیل از منابع اطلاعاتی میباشد. 

خدمات مکانیزه و مجهز به نرم افزار پارس آذرخش جهت جستجوی منابع و امانت که اعضاء کتابخانه می توانند به صورت آنلاین از مجموعه کتب موجود و در دست امانت آگاهی یابند.


امکانات و منابع کتابخانه:

 • کتب لاتین و فارسی بیش از ده هزار جلد
 • آرشیو مجلات فارسی و انگلیسی
 • دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی وزارت بهداشت
 • خرید موردی مقاله با دسترسی به پایگاه گیگالیب و یابش با حداقل هزینه
 • سالن مطالعه خواهران و برادران و سالن مطالعه اعضای هیئت علمی
 • آرشیو منابع سمعی و بصری شامل نرم افزار ، کتاب الکترونیک، فیلم آموزشی و ... بیش از 170 عنوان
 • کتابخانه دیجیتال در فضای شیرپوینت بیش از 400 عنوان به تفکیک گروههای آموزشی
 • دستگاه فتوکپی ، پرینتر، اسکنر، دستگاه گیت حفاظتی ، آبسردکن دوکاره
 • نرم افزار تحت وب کتابخانه دیجیتال آذرخش