رزومه-ضیایی-امیر حسین


رزومه

Curriculum Vitae


مشخصات فردي

نام : امیر حسین

نام خانوادگي: ضیائی مشهدی

جنسيت: مرد

رشته تحصيلي: تکنولوژی رادیولوژی

گروه آموزشي: رادیولوژی پیراپزشکی

مرتبه علمي: مربی همتراز هیئت علمی

2) تحصيلات دانشگاهي

1) کارشناسی تکنولوژی رادیولوژی ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (از سال 1369 لغایت 1371 )

2) کارشناسی ارشد تکنولوژی رادیولوژی ، دانشگاه تربیت مدرس (از سال 1376 لغایت 1379 )

3) تجربيات حرفه اي

1) کارشناس و مدرس گروه ( از سال 1383 تا کنون)

4) تجربيات آموزشي

1) مدرس پاره وقت دروس روش های پرتونگاری ، دانشكده علوم پیراپزشکی مشهد، (نيمسال اول تحصيلي 1379 لغایت نیمسال اول 1383 )

2) مدرس و مربی همتراز هیئت علمی گروه ، دانشكده علوم پیراپزشکی ، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، (از خرداد 1383) شامل :

تدریس دروس نظری روش های پرتونگاری ، رادیوبیولوژی ، آشنایی با کنتراست مدیا ، ثبت و نمایش تصاویر

تشخیصی

و دروس کارآموزی بیمارستانی برای دانشجویان رشته های رادیولوژی - مامایی - پزشکی هسته ای

مدرس دوره های پودمانی ضمن خدمت کارشناسان بخش های تصویر برداری

3) استاد مشاور و راهنماي تحصيلي دانشجويان،( از سال 1383 تا کنون)

5) عناوين و امتيازات ويژه

1) رتبه اول فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس، 1379 .

6) فعاليت هاي پژوهشي

الف) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح I: (ISI)

ب) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح II: (Index Medicus, Pubmed, Medline)

ج) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح III: (Scopus, Chemical Abstract, Embase, Biological Abstract)

د) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي سطح IV: (ساير سايت‎هاي تخصصي)

هـ) انتشار مقاله در ژورنال‎هاي علمي پژوهشي اندكس نشده:

و) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي خارجي:

1. Mozdarani H, Ziaei AH, Haeri, SA . Chromosomal radiosensitivity in breast cancer patients: Is there a uniform finding with different cytogenetic methods in different populations?, Proceedings of the International 6th Wolfsberg Meeting on Molecular Radiation Biology/ Oncology,poster presentation,2002, Switzerland.

ز) ارائه مقاله دركنگره ها يا سمينارهاي داخلي:

1- Ziaei AH, Mozdarani H. Study of chromosomal radiosensitivity of lypmhocytes of breast cancer patients and normal individuals using FPG technique, FICR, oral presentation, 2000, Tehran.

2- مزداراني.ح، حائري .ا، ضيايي. اح،" بررسي مقايسه أي سنجش حساسيت پرتويي لنفوسيتهاي مبتلايان به سرطان پستان با دو روش مختلف سيتوژنتيك"، اولين همايش بين المللي سرطان ايران، ارائه سخنرانی20-22 شهريور1380، مشهد،ايران.

ح ) پروژه یا پایان نامه

ردیف

عنوان پروژه یا پایان نامه

سمت

تاریخ اجراء

محل تامین اعتبار

ملاحظات

1

بررسسی حساسیت پرتویی بیماران مبتلا به سرطان پستان

مجری

89-1378

دانشگاه تربیت مدرس

2

بررسی نیازهای آموزشی بیماران مبتلا به سرطان تحت رادیوتراپی

همکار

1389

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3

بررسی دانش ، نگرش و عملکرددانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با عوامل خطر ، تشخیص زودرس و روشهای پیشگیری از سرطان پستان

همکار

1389

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7) كتب تأليف/ ترجمه شده

8) مسئولیت های اجرائی

- مدير اداري و مالي دوره هاي شبانه دانشگاه علوم پزشکي مشهد،( از سال 1384 تاکنون)

- مدير توسعه آموزش ( EDO )دانشکده علوم پيراپزشکي ، (از سال 1389 تاکنون)

9) عضویت در سازمان ها

10) علایق پژوهشی

1) رادیوبیولوژی – حساسیت پرتویی

11) عضويت در انجمنها و كميته هاي مجامع علمي

- عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی ، 1390.

- عضو کمیته داوری فرآیندهای چهارمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، 1390.

- عضو انجمن پرتوکاران خراسان، ( از سال 1372 تا کنون).

12) دوره هاي آموزشي

الف - دوره هاي آموزشي تخصص

- اصول راديوگرافي ديجيتالي

فوريتهاي پزشكي در راديولوژي-

اصول راديو بيولوژي باليني-

بهداشت بيمارستاني و مراكز تصويربرداري پزشكي-

آناتومي در راديولوژي-

پاتولوژي در راديولوژي-

اصول فيزيکي و فنون راديوتراپي -

فارماكولوژي در راديولوژي-

آشنايي با نحوه انجام و آمادگي بيمار و تصاوير سونوگرافي -

ارزيابي كلينيكي و تفسير پرتو نگاري تخصصي -

- ارزيابي كيلينكي و تفسير پرتونگاري عمومي راديولوژی

- حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان (آژانس بین المللی انرژی اتمی )

ب - دوره هاي آموزشي عمومي

- روش تحقيق

بهره وري و تکنيک هاي اندازه گيري آن-

نيازسنجي آموزشي-

اخلاق اداري و مناسبات انساني-

- حوادث غير مترقبه

- ارتباط موثر با محيط و ديگران

کمک هاي اوليه و فوريت هاي پزشكي – امدادي-

ICDL -

- پيشگيري و كنترل بيماريهاي عفوني در حوادث غير مترقبه

13) شرکت در کارگاهها

Multimedia Teacher -

- آموزش مجازی - ارزشیابی درونی اصول و شیوه های تدوین محتوا در یادگیری الکترونیکی

- تحلیل آزمون - طراحی آزمون گام به گام EFQM - آشنایی و خود ارزیابی با مدل تعالی سازمانی

- ارزشيابي آموزشي و تحليل سئولات چند گزينه اي - روش تحقيق - روش تدريس

- كارگاه هاي نيازسنجي و طراحي پودمان هاي آموزشي براي رشته راديولوژي