بینایی سنجی-کلینیک ویژه تخصصی

 

باسمه تعالی

قابل توجه اساتید ، کارکنان و دانشجویان محترم

آغاز فعالیت کلینیک ویژه تخصصی بینایی سنجی تحت نظر دانشکده علوم پیراپزشکی

شرح خدمات :

1 . تجویز نمره عینک جهت رفع عیوب انکساری
 
۲. بررسی و تجویز عینک به کمک داروهای سیکلوپلژیک
 
۳. بررسی نارسایی‌های بینایی کودکان و بزرگسالان

۵. بررسی و تشخیص نارسایی‌های اختلال دید دو چشمی و درمان غیر دارویی

۶. انجام آزمون‌های تشخیصی بیماری‌های بخش قدامی چشم از قبیلآب سیاه و آب مروارید و...

۷. تجویز وسایل کمک بینایی در افراد کم بینا

۸. تشخیص اختلالات حرکتی چشم (انحرافات چشمی)

۹. تمرینات اورتوپتیک به منظور درمان غیر جراحی اختلالات حرکتی چشم

۱۰. اندازه‌گیری میدان بینایی

۱۱. ارزیابی دید رنگ و بعد

۱۲. انجام تست‌های ویژه از قبیل توپوگرافی، پاکیمتری و....

۱۳. بینایی درمانی به روش‌های غیر دارویی و غیر جراحی فیکسیشن‌های غیر طبیعی، آمبلیوپ تراپی (درمان تنبلی چشم)

۱۴. تمرینات ویژه جهت ارتقای مهارتهای بینایی برای شاغلین در حرفه‌ها، ورزشکاران و...

۱۶. مشاوره در امور بهداشتی چشم و بینایی در محیط‌های کار، صنایع و...

۱۷. ساخت و ارائه عینک طبی

۱۸. ارائه کنتاکت لنز
 
 
کارکنان ودانشجویان از 15% تخفیف برخوردار خواهند شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
پذیرش : روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه 15 الی 19

نشانی: مشهد ـ خیابان احمد آباد ـ خیابان پرستار ـ نبش پرستار 2 کلینیک ویژه تخصصی بینایی سنجی

تلفن تماس : 7 8424006