فعالیت های معاونت آموزشی

اهم فعالیت های معاونت آموزشی در نیمه اول سال 94

ارسال مدارک  کارشناسی ارشد فیزیوتراپی به شورای گسترش وزارت خانه

هماهنگی‌هاي لازم با رئیس بورد مدیریت اطلاعات (دکتر تارا) جهت راه اندازی کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت

درخواست دو عضو هیئت علمی برای رشته علوم آزمایشگاهی و  یک نفر جهت رشته  تکنولوژی رادیولوژی در فراخوان جدید دانشگاه

تصویب شروع کارآموزی در رشته فیزیوتراپی و گفتار درمانی  از ترم 6 پس از هماهنگی لازم با اداره آموزش کل و شورای آموزشی دانشگاه

بورسیه دو نفر از دانشجویان مقطع دکتری رشته فیزیوتراپی

عقد پروتکل‌هاي همکاری بین دانشکده و بیمارستانهای خاتم و قائم در حوزه بینایی‌سنجی و فیزیوتراپی

جذب یک نفر عضو هیئت علمی دکتری شنوایی سنجی به صورت ضریب k

جذب دو نفر عضو هیئت علمی دکتری گفتار درمانی به صورت ضریب k

جذب یک نفر عضو هیئت علمی دکتری گفتار درمانی به صورت پیمانی

انتقال دو عضو هئیت علمی به گروه تکنولوژی پرتو شناسی

برگزاری منظم جلسات شورای آموزشی، گروههای آموزشی، تحصیلات تکمیلی

ارسال فرایند ترفیع سالیانه اساتید به صورت مکتوب از طریق معاونت آموزشی دانشکده به گروه‌ها در ترم جاری

 

سایر فعالیت‌ها در سالهای گذشته

ارسال 8  فرایند آموزشی برای جشنواره شهید مطهری در سال 93

کسب رتبه سوم کشوری در جشنواره رازی در دو سال متوالی 92 و 93

برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی و مناسبتهای علمی نظیر روز جهانی کشف اشعه X ، روز علوم آزمایشگاهی، روز اپتومتری

برگزاری جلسات منظم هم اندیشی با دانشجویان گروه‌هاي آموزشی

برگزاری کلاسهای فوق العاده و آمادگی کارشناسی ارشد برای دانشجویان

راه اندازی کلینیک گفتاردرمانی در بیمارستان امام رضا(ع)، دکتر شیخ، شهید کامیاب، شهید هاشمی نژاد، مراکز اموزش و پرورش استثنائی و مرکز بهزیستی جهت کارورزی بالینی

تدوین و ثبت الکترونیکی حضور اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دوره دکترا

3نفر عضو بورد کشوری

در گروه فیزیوتراپی انتقال یک عضو هیات علمی از اهواز، سپردن تعهد خاص 3 نفر دانشجوی دکترا

تجهیز بخش گفتاردرمانی بیمارستان قائم جهت کارورزی بالینی- امور پژوهشی

دعوت از اعضاء بورد مدیریت اطلاعات سلامت جهت راه اندازی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت