اعضاء دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

 

مدیر دفتر واحد توسعه آموزش (EDO): خانم دکتر مرضیه معراجی

دکتری مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

استادیار و عضو هیات علمی گروه مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فعالیت های آموزشی و پژوهشی  CV    

آدرس محل کار:  مشهد.میدان آزادی. پردیس دانشگاه. دانشکده پیراپزشکی. گروه مدارک و پزشکی و فن آوری اطلاعات سلامت

پست الکترونیک: merajim1[at]mums.ac.ir

 
 

مسئول کمیته استعداد درخشان: آقای دکنر سلمان نظری مقدم

دکتری تخصصی فیزیوتراپی

استادیار و عضوء هیأت علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فعالیت های آموزشی و پژوهشی  CV

آدرس محل کار:  مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده پیراپزشکی - دفتر استعداد های درخشان

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   
 

مسئول کمیته برنامه ریزی آموزشی: خانم دکتر فاطمه حارث آبادی

دکتری تخصصی گفتاردرمانی 

استادیار و عضوء هیأت علمی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فعالیت های آموزشی و پژوهشی  CV

آدرس محل کار:  مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده پیراپزشکی - گروه گفتاردرمانی

پست الکترونیک:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


   
 

مسئول کمیته توانمندسازی: آقای مهندس امیرحسین ضیائی مشهدی

  کارشناسی ارشد تکنولوژی رادیولوژی

 مربی همتراز هیئت علمی، عضوء گروه تکنولوژی پرتوشناسی و معاون اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 فعالیت های آموزشی و پژوهشی  CV

 آدرس محل کار:  مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده پیراپزشکی - معاونت اداری و مالی دانشکده پیراپزشکی

 پست الکترونیک: ziaeeah[at]mums.ac.ir

   
 

مسئول کمیته مشورتی دانشجویی: آقای دکتر صادق جعفر زاده

دکتری تخصصی شنوایی شناسی

استادیار و عضوء هیأت علمی گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسئول اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی

فعالیت های آموزشی و پژوهشی  CV

آدرس محل کار:  مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده پیراپزشکی - گروه شنوایی شناسی

پست الکترونیک: JafarzadehS[at]mums.ac.ir

 

   
 

مسئول کمیته ارزشیابی آموزشی: خانم دکتر شبنم علومی

 دکتری تخصصی  

 استادیار و عضوء هیأت علمی گروه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 فعالیت های آموزشی و پژوهشی  CV

 آدرس محل کار:  مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده پیراپزشکی - گروه تکنولوژی پرتوشناسی

 پست الکترونیک

 

   
 

مسئول کمیته آموزش مجازی: خانم دکتر آسیه احصایی

 دکتری تخصصی 

 استادیار و عضوء هیأت علمی گروه  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 فعالیت های آموزشی و پژوهشی  CV

 آدرس محل کار:  مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه - دانشکده پیراپزشکی - گروه 

 پست الکترونیک